Opłata uzdrowiskowa

Opłata uzdrowiskowa

 

Opłata uzdrowiskowa

po co?

Uzdrowiska Ahlbeck, Heringsdorf i Bansin, jako posiadające ten status zgodnie z ustawą, są uprawnione do pobierania opłaty uzdrowiskowej. Powstaje wówczas oczywiście pytanie – po co?

Jako że przychody z opłaty uzdrowiskowej mogą być wydatkowane wyłącznie na utrzymanie uzdrowiska, powracają one w całości z powrotem do Turysty. Z przychodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej finansowane są m. in. darmowe koncerty, imprezy oraz programy dla dzieci na plaży, w muszli koncertowej, w Domu Turysty w Bansinie, w Domu Hansa Werner Richtera, w willi Irmgard, w Sali Kaiserbädersaal, w pawilonie sztuki oraz w namiocie teatralnym Chapeau Rouge. Poza tym pokrywane są koszty sprzątania plaży i publicznych toalet, pielęgnowania promenady oraz wynagrodzenia ratowników. Opłatę uzdrowiskową uiszcza się u wynajmującego apartament. Turyści dobowi, nienocujący na terenie Uzdrowisk, obowiązani są di uiszczenia opłaty uzdrowiskowej w specjalnych automatach. Więcej informacji otrzymają Państwo u pracowników informacji turystycznej.

Ceny

sezon główny

z noclegiem w „3 Kąpieliskach Cesarskich”

2,50 € za dzień • ulgowy* 1,30 € za dzień

bez noclegu w „3 Kąpieliskach Cesarskich”

3,00 € za dzień • ulgowy* 1,50 €/Tagza dzień

Ceny

sezon poboczny

z noclegiem w „3 Kąpieliskach Cesarskich”

1,30 € za dzień • ulgowy* 0,70 € za dzień

bez noclegu w „3 Kąpieliskach Cesarskich”

1,50 € za dzień • ulgowy* 0,80 € za dzień

 

*Zwolnienia i ulgi

Zwolnione z obowiązku uiszczania opłaty uzdrowiskowej są dzieci do ukończenia 16 r.ż. oraz osoby, które przyjmowane są nieodpłatnie do gospodarstwa domowego przez mieszkańców mających w „3 Kąpieliskach Cesarskich” stałe miejsce zamieszkania, jeżeli są one spokrewnione z nimi w linii prostej bądź bocznej do pierwszego stopnia albo jeśli osoby przyjmowane są małżonkami lub partnerami życiowymi mieszkańców albo jego dziećmi.

Ulgi w uiszczaniu opłaty klimatycznej przysługują:
1. uczniom, studentom, przyuczającym się do określonego zawodu, oraz osobom pobierającym zasiłek dla bezrobotnych na podstawie III Księgi Socjalnej (SGB III), osobom pobierającym świadczenia egzystencjalne na podstawie II Księgi Socjalnej (SGB II) oraz osobom pobierającym świadczenia rodzinne w postaci zasiłków wychowawczych zgodnie z ustawami BErzGG bądź BEEG;
2.osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym, posiadającym legitymację osoby niepełnosprawnej poświadczającą stopień niepełnosprawności w co najmniej 80 procentach oraz opiekunom osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, pod warunkiem posiadania przez tych ostatnich legitymacji osoby niepełnosprawnej z adnotacją „B”.