Opłata uzdrowiskowa

Opłata uzdrowiskowa

 

Opłata uzdrowiskowa

po co?

Uzdrowiska Ahlbeck, Heringsdorf i Bansin, jako posiadające ten status zgodnie z ustawą, są uprawnione do pobierania opłaty uzdrowiskowej. Powstaje wówczas oczywiście pytanie – po co?

Jako że przychody z opłaty uzdrowiskowej mogą być wydatkowane wyłącznie na utrzymanie uzdrowiska, powracają one w całości z powrotem do Turysty. Z przychodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej finansowane są m. in. darmowe koncerty, imprezy oraz programy dla dzieci na plaży, w muszli koncertowej, w Domu Turysty w Bansinie, w Domu Hansa Werner Richtera, w willi Irmgard, w Sali Kaiserbädersaal, w pawilonie sztuki oraz w namiocie teatralnym Chapeau Rouge. Poza tym pokrywane są koszty sprzątania plaży i publicznych toalet, pielęgnowania promenady oraz wynagrodzenia ratowników. Opłatę uzdrowiskową uiszcza się u wynajmującego apartament. Turyści dobowi, nienocujący na terenie Uzdrowisk, obowiązani są di uiszczenia opłaty uzdrowiskowej w specjalnych automatach. Więcej informacji otrzymają Państwo u pracowników informacji turystycznej.

 

*Zwolnienia i ulgi

Zwolnione z obowiązku uiszczania opłaty uzdrowiskowej są dzieci do ukończenia 10 r.ż.

Ulgi w uiszczaniu opłaty klimatycznej przysługują: